List of streets

17th September Street
Budyonny Street
Dzerzhynski Street
Gogol Str.
Internatsionalnaya Street
Karbyshev Str.
Karl Marx Street
Kirov Street
Komsomolskaya Str.
Kosmonavtov Bld.
Kuybyshev Str.
Lenin Street
Masherov Avenue
Mayakovsky Str.
Mitskevich Str.
Ordzhonikidze Street
Pushkin Str.
Railway station
Railway station
Sovietskaya Street
Sovietskikh Pogranichnikov Street
Svobody Square


face